Ungskogsröjning

Från 2000kr/ha vid lätt röjning
till
4000kr/ha vid svår röjning

Förrensning

Från 1500kr/ha vid lätt röjning
till
3000kr/ha vid svår röjning

Motorsågsarbete

415 kr/tim

Övrig Röjning

Från 365kr/tim

Vägkantsröjning kan fås på pris per distans